Brabant Consult

Als u op zoek bent naar een interim manager / adviseur op vooral de gebieden financiën / administratie en personeel & organisatie en misschien ook op andere ondersteunende / facilitaire gebieden, dan bent u hier op het goede adres.
Zoekt u iemand met een ruime ervaring binnen techniek of commercie, dan bent u hier helaas niet op het goede adres.
 
Op het gebied van financiën / administratie kan ik u breed ondersteunen. Dat betreft de volgende deelgebieden: boekhouding, budgettering, management informatie / rapportage, controlling, financial accounting, management accounting, kosten-/winstvraagstukken, investeringsvraagstukken, cash flow, debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, administratieve organisatie en kantoorautomatisering.
 
Om enkele voorbeelden te noemen.
A)  Valt uw eigen financiële man/vrouw plotsklaps uit, dan kan ik de betreffende taken – eventueel alleen de meest dringende – tijdelijk en veelal in deeltijd overnemen en daarbij indien gewenst tegelijkertijd op zoek gaan naar een nieuwe medewerk(st)er.
B)  U wilt een onderwerp oppakken, bijv. verbetering financiële informatie, verbetering budgetbeheer, of u staat voor een forse investering, maar u beschikt binnen uw huidige organisatie niet over de benodigde capaciteit, dan kan een tijdelijke ondersteuning een goede oplossing voor u zijn.
C)  Als directeur / ondernemer moet u veel beslissen, maar u kunt niet alles weten. Dan kan het handig zijn om incidenteel of met een zekere regelmaat lopende zaken af te stemmen om beter gefundeerde keuzes te kunnen maken. Ik kan met u meedenken en daarbij u tegelijkertijd een spiegel voorhouden en kritische feedback geven. Indien gewenst kan ik besproken zaken in uitvoering brengen.
D)  Bent u nog maar kort met uw bedrijf bezig, dan kan het zijn dat uw nog korte ervaringsperiode u voor lastige vraagstukken plaatst. Een soort coachende ondersteuning kan dan een passende invulling voor u zijn.
E)  Staat u voor een ingrijpende gebeurtenis, zoals bedrijfsopvolging, reorganisatie of misschien zelfs wel bedrijfsbeëindiging, dan is een ondersteuning daarbij eigenlijk onmisbaar. Van groot belang daarbij is dan de persoonlijke klik tussen u en degeen die u dan ondersteunt. Het gaat immers vaak om een vertrouwenspositie.
 
Kortom, er zijn veel situaties denkbaar waarbij ik u van dienst kan zijn. Aarzel niet uw idee of uw vraag aan mij voor te leggen. Het kost u alleen enige tijd. Een eerste gesprek is oriënterend en vrijblijvend.


Waarom de vestiging als zelfstandig interim manager / adviseur?
Na 16 jaar ervaring te hebben opgedaan in verschillende functies bij uiteenlopende bedrijven (zie onderdeel loopbaan), besloot ik in het jaar 2000 om mij te gaan vestigen als zelfstandig interim manager / adviseur. Het belangrijkste aandachtsgebied werd uiteraard (vanwege de opleiding en opgedane werkervaring) financiën in vele denkbare facetten (zie hierboven). Daarbij werd personeel & organisatie (ook wel HRM genoemd) mijn tweede aandachtsgebied, zowel vanwege interesse als opgedane werkervaring. Doordat ik in mijn loopbaan ook ervaring had opgedaan in kantoorautomatisering, facilitaire ondersteuning en enkele juridische aspecten, zou ik daarin ook een rol kunnen spelen. Dus in wezen – buiten de technische en commerciële gebieden – een breed spectrum.
Het besluit, om mij als zelfstandig interim manager / adviseur te vestigen, werd overigens mede ingegeven door adviezen vanuit mijn omgeving. Daarbij werd ik vooral gewezen op de opgedane ervaring en op mijn vermogen kennis goed over te brengen. Het gegeven dat ik een lerarenopleiding heb gevolgd is daar niet vreemd aan.


Een blik in de keuken. 
Vanaf de start ben ik vooral werkzaam geweest binnen kleine en middelgrote bedrijven. Dus: binnen het MKB. Maar dan wel met een variëteit aan opdrachtgevers / eigenaren: van DGA (directeur groot aandeelhouder) tot buitenlandse aandeelhouders. En met een variëteit in type opdrachten: opbouwen / inrichten bedrijf, waarborgen continuïteit, verbeteren (administratieve) procedures, reorganisatie alsook mediation. Een breed spectrum aan activiteiten. Een drietal voorbeelden.
1)    Voor een DGA heb ik de administratie zodanig ingericht dat hij voortaan snel kon beschikken over relevante informatie en dat hij meer inzicht kreeg in de winstgevendheid van zijn producten. Alles van belang om goede besluiten te nemen.
2)    Een USA bedrijf heb ik ondersteund bij het inrichten van een EU vestiging in NL. Zo ben ik actief geweest met de inrichting en automatisering van de administratie, de rapportage, de budgettering, verschillende P&O-activiteiten en andere facilitaire zaken.
3)    Ik heb een tweetal aandeelhouders van een jong bedrijf geadviseerd over de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf. Er waren verschillende inzichten waardoor men in een soort patstelling terecht was gekomen: hoe nu verder? Na een aantal gesprekken en het uitwerken van diverse zaken konden de aandeelhouders een besluit nemen hoe men verder zou gaan. De impasse was doorbroken.
 
Het zal duidelijk zijn dat financiën – in vele facetten – de rode draad is in mijn werk. Ook op ander gebieden kan ik een rol spelen, zoals P&O. Hoewel ik door mijn ervaring een brede kennis heb, ben ik op allerlei gebieden natuurlijk geen specialist. Dat ben ik bijvoorbeeld niet op het gebied van belastingen. Ik heb een vrij goede kennis van diverse fiscale aspecten, doch ben geen fiscalist.
Van enige relevantie voor mijn werkzaamheden wil ik nog enkele persoonlijke eigenschappen noemen: integer, goed luisteren, inlevingsvermogen, cijfermatig, analytisch, initiatief, stressbestendig, flexibel, coach, coördinator en ‘out of the box’.
 
Brabant Consult is aangesloten bij:
1)    Register AC (Accounting-Manager-Controller)
2)    Financials For Financials (voorheen NGA)
3)    NVP, Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid
 
Overige informatie betreffende Brabant Consult.
A)   Inschrijvingen Kamer van Koophandel: 18043850 en 18044979
B)   BTW-nummers: NL804412686B01 en NL805084265B01
C)   IBAN: NL93 RABO 0125 8687 82 en BIC: RABONL2U
D)   Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd en op aanvraag verkrijgbaar.