Loopbaan

Hieronder volgt een weergave van mijn loopbaan voordat ik in het jaar 2000 de overstap maakte naar interim manager / adviseur (Brabant Consult).
 
Nog tijdens mijn universitaire studie heb ik tijdens het schooljaar 1981/’82 lesgegeven aan een MBO-school in Amsterdam (vakken: economie en administratie). Daarbij heb ik ook lesstof ontwikkeld. Dat was voor mij een zeer leerzame periode. En tevens een bevestiging dat het onderwijs niet meer mijn voorkeur had.
 
Voordat ik afstudeerde had ik mijn aanstelling voor de volgende baan op zak. Bij een openbaar vervoerbedrijf kon ik in juni 1984 starten als Chef Districtsadministratie. Het bedrijf kende een viertal districten waarin verschillende uitvoerende functies waren ondergebracht.
Na een half jaar werd ik overgeplaatst naar het hoofdkantoor om mij in een paar maanden in te werken in de nieuwe functie Chef Bedrijfseconomische Afdeling. Deze afdeling hield zich o.a. bezig met de budgettering en met administratieve organisatie. Ook werd deze afdeling betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid om de financiële consequenties daarvan goed in beeld te krijgen.
Kort na aanvang van deze nieuwe functie werd de bekostiging van het openbaar vervoer gewijzigd. Van tekort afdekking achteraf, naar het bepalen van een lump sum bijdrage op basis van begroting. Dat had uiteraard een forse invloed op de rol van mijn afdeling en ook op mijn functie. Zo werd ik verantwoordelijk voor het ‘budget minded’ maken van de organisatie. Een zeer uitdagende opdracht. De door ons ontwikkelde methodiek werd goed ontvangen. Het was van een dusdanige kwaliteit dat collega vervoerbedrijven besloten dit als voorbeeld te nemen.
Hoewel ik in de 4½ jaar, dat ik bij deze werkgever werkzaam ben geweest, heel veel geleerd heb, vond ik het tijd worden op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.
 
Zodoende begon ik in februari 1989 als Manager Financiën bij een coöperatie. Het was een vrij nieuwe functie, waarin ik verantwoordelijk werd voor de afdelingen boekhouding en kantoorautomatisering. Naast het verbeteren van de management rapportage en de budgettering, kreeg treasury nadrukkelijk aandacht. Dat had alles te maken met het feit dat de coöperatie aan het sparen was voor forse uitbreidingsinvesteringen in de productiefaciliteiten. Zo kon ik een forse rendementsverbetering van de beleggingen realiseren, zonder het overschrijden van gestelde risicogrenzen. Tevens werd ik betrokken bij de liquidatie van een dochterbedrijf.
Toen ik ruim een jaar werkzaam was bij de coöperatie, werd ik benaderd door een headhunter. Omdat ik het eigenlijk niet zo sportief vond om al na een korte tijd weg te gaan, hield ik de boot eerst af. Doch door het aanhouden van de headhunter ben ik toch akkoord gegaan met een gesprek. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik eerder dan gepland een overstap maakte naar een andere baan. Het was weliswaar een vergelijkbare positie, doch binnen een internationaal opererend bedrijf met een grotere nadruk op commercie.
 
Aldus startte ik in november 1990 als Manager Financiën en Administratie bij een producent van bloemstekken. Het, bij aanvang zelfstandig, familiebedrijf had 4 vestigingen in Nederland, 2 buitenlandse vestigingen (Midden-Amerika en Zuid-Afrika) en 6 buitenlandse joint ventures. Belangrijke aandachtsgebieden werden de management rapportage, budgettering en budgetbewaking, inzicht in (toekomstige) cash flow en onderbouwing / beoordeling investeringen. Ik werd ook functioneel verantwoordelijk voor de administraties van de buitenlandse dochters. En na enige tijd werd ik ook gedelegeerd voorzitter van de raad van bestuur van een joint venture in Spanje. Helaas bleken alle joint ventures niet aan de verwachtingen te voldoen, waardoor deze, in de loop der jaren, alle geliquideerd werden. In 1993 werden de aandelen van het bedrijf verkocht aan een Japans concern. Daardoor kwam er een enigszins andere wind te waaien binnen de organisatie. Het vergde van mij dat er nogal wat afstemming kwam met de administratieve organisatie van de nieuwe aandeelhouder.
Ook bij deze werkgever dus weer veel geleerd en veel verschillende ervaringen opgedaan. Toch vond ik het ook hier na een vijftal jaren tijd worden op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. En die vond ik in de vorm van een eerste kennismaking met het zelfstandig ondernemerschap.
 
In de periode 1996/’97 kon ik bij een gemeentelijk vervoerbedrijf een adviesopdracht uitvoeren. Dat betrof een project voor gesubsidieerde banen (max. 1000). Er was een gebrek aan relevante financiële (sturings)informatie. Dat vergde een ingrijpende verbetering van de financiële / administratieve organisatie alsmede een verbetering van het inzicht in de complexe relaties met de subsidiepartners. Door alles voor de deadline af te ronden werden toekomstige subsidies (enkele miljoenen) veilig gesteld.
 
Vervolgens kon ik in augustus 1997, voor in eerste instantie 3 maanden, aan de slag bij een productiebedrijf van hoogwaardige kunststoffen. Al snel was de klik groot, waardoor besloten werd mijn aanwezigheid te continueren met een vaste dienstbetrekking. Het betrof een bedrijfsonderdeel van een Franse groep met vestigingen in Nederland en België, met voor mij de functie Benelux Manager Financiën en Personeel. Vooral de duobaan in de beide landen als ook de uitbreiding met de verantwoordelijkheid voor het vakgebied personeel, waren voor mij de interessante uitdagingen.
Helaas moesten we na enige tijd vaststellen dat het handhaven van de beide productievestigingen in de Benelux niet haalbaar zou zijn. Daarop werd besloten de vestiging in België te sluiten en om te zetten naar een klein verkoopkantoor. Helaas speelde ik dus weer een rol bij een reorganisatie en bij het gedwongen ontslag van collega’s.
Door deze reorganisatie was ik mede de eigen functie aan het uithollen. En hoewel er nog genoeg te doen was en er vanuit Frankrijk geen signalen kwamen dat het tijd werd uit te zien naar een andere betrekking, besloot ik mij te oriënteren op mijn toekomst. En dat leidde er toe dat ik in het jaar 2000 besloot mij te gaan vestigen als zelfstandig interim manager / adviseur.

 
 
Vorige pagina