Verenigingen

Verenigingen die binnen de gemeente Gilze en Rijen gevestigd zijn en actief zijn op gebieden zoals sport en cultuur, kunnen gratis advies verkrijgen van Brabant Consult. Een vraag kan telefonisch of per e-mail worden ingediend.

Verenigingen die direct ofwel indirect commerciële doelen nastreven ofwel die commerciële organisaties vertegenwoordigen, komen niet in aanmerking voor gratis advisering. Eén en ander ter beoordeling van Brabant Consult.
Vorige pagina