Opinies


Nadat ik in Rijen ben komen wonen, kwam ik begin deze eeuw in aanraking met lokale politiek, doordat ik zitting kon nemen in een klankbordgroep. Dat was voor mij aanleiding om mijn kennis en ervaring in te zetten binnen een lokaal politieke omgeving. Het is natuurlijk goed om vanaf de zijlijn kritische geluiden te laten horen, maar het is beter om daadwerkelijk actief een rol te spelen bij hetgeen binnen je gemeente afspeelt. Ik besloot mij aan te sluiten bij de lokale afdeling van de VVD.

Al snel werd ik binnen het bestuur actief: PR en het secretariaat. Daarnaast maakte ik ook deel uit van de (schaduw)fractie waarin politieke onderwerpen, die in de gemeenteraad aan de orde zouden komen, besproken werden.
In aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen 2006 werd ik de ‘running mate’ van de beoogde lijsttrekker. Helaas overleed hij, geheel onverwachts, een jaar vóór de verkiezingen. Een zwarte bladzijde, natuurlijk voor zijn gezin en familie, maar ook voor mij. Het heeft mij hard geraakt. Toen kwam natuurlijk de vraag: wie wordt de nieuwe lijsttrekker? Omdat daarbij nadrukkelijk in mijn richting werd gekeken, besloot ik deze handschoen op te rapen.

Zodoende ging ik, samen met nog 2 nieuwe VVD-gezichten, de strijd aan om de bij de vorige verkiezingen verloren raadszetel, terug te winnen. En ondanks het feit dat in vele gemeenten de VVD in 2006 verliezend uit de verkiezingen kwam, bereikten wij ons doel. En daar waren we als politieke nieuwelingen best trots op. Voor de grote winnaar dat jaar (PvdA) was ons opvallend resultaat aanleiding ons uit te nodigen voor coalitiebesprekingen. Als kleinste partij in de gemeenteraad hadden we dat niet verwacht. Het was dan ook een mooie bekroning van onze inspanningen. En zo kon de VVD voor het eerst sinds vele jaren weer deel uitmaken van een coalitie: PvdA – Kern’75 – VVD. Op verzoek van de eigen partij en ook op verzoek van de coalitiepartners, werd ik toen wethouder. Een zeer interessante uitdaging, maar toch ook een volstrekt onverwachte carrière-switch.
Natuurlijk valt er veel te vertellen over 4 jaren wethouderschap. Toch ga ik dat hier niet doen.

Bij de verkiezingen 2010 deden we het als lokale afdeling van de VVD weer goed. Voor het eerst in de lokale VVD-historie wisten we een derde raadszetel te bemachtigen. Voor ons een bewijs dat we de voorbije 4 jaren goed bezig waren geweest. De coalitie kwam goed uit de verkiezingen. Toch werd de coalitie niet voortgezet. De VVD zou geen deel meer uitmaken van een nieuwe coalitie. Voor mij betekende dit dat ik de wethouderstoel inruilde voor een raadszetel. Zeker geen troostprijs, maar natuurlijk wel een heel ander speelveld.
En natuurlijk valt er ook veel te vertellen over 4 jaren raadslidmaatschap. Toch ga ik dat ook hier niet doen.

Na de gemeenteraadverkiezingen 2014 keerde ik niet terug in de raad. Dat wilde niet zeggen dat ik geen interesse meer had in het politieke reilen en zeilen. Voor mij dan ook reden om gedurende enige tijd met enige regelmaat een opninie (blog) te plaatsen. En zoals bekend, opinies kunnen (ietwat) uitdagend, prikkelend zijn, soms zitten er open deuren tussen of is het met een (vette) knipoog. Maar hoe dan ook, de opinies die geplaatst zijn hebben nimmer de intentie om te kwetsen, te beledigen of dergelijke! En natuurlijk zijn reacties op deze meningen van harte welkom:    dick@dickcarol.nl.  Enige tijd geleden heb ik om verschillende redenen besloten hiermee te stoppen. 
 
Bekijk de blog